Horsens på forkant med sundhed 

”Horsens på forkant med sundhed” var et forsknings- og udviklingsprojekt. Formålet med projektet var at forbedre livskvaliteten for borgere i Horsens Kommune med en kronisk sygdom og samtidig give hver enkelt borger bedre indsigt i sin sygdom.

Projektet var et unikt samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune samt Apotekerforeningen, de praktiserende læger i Horsens Kommune og et privat konsortium ”Telesundhed”. 

Fokus var på samarbejde og kommunikation således, at den enkelte borger oplevede et fælles sundhedsvæsen, og hvor relevant information fra borgere er tilgængeligt hos sundhedsfaglige uanset sektor. Til dette formål blev en fælles telemedicinsk platform ”Sundhedshotspottet" udviklet gennem projektperioden. Platformen muliggør fysisk afstand mellem borger og sundhedsvæsen, da borger kan sidde i eget hjem og foretage målinger og have dialogen via video med sundhedsfaglig. Borgeren selv kan også se målinger og resultater. 

Projektet forløb fra 2012 til 2016 og er dermed afsluttet. Efterfølgende er den telemedicinske platform "Sundhedshotspottet" taget i brug i den daglige drift på Hospitalsenheden Horsens og i Horsens Kommune.  

Horsens på forkant med sundhed - Offentlig Privat Innovationssamarbejde